Wat zijn de stereotypen en vooroordelen die er bestaan over vaders van Afrikaanse origine en culturen? Hoe staan we daar, als zoon, dochter en partner tegenover? Bestaan er ‘good practices’ en/of rolmodellen? 

Met heel wat partners is Waka Waka Generation een heel jaar aan de slag gegaan met vaders en op zoek gegaan naar de mogelijke oorsprong van negatieve stereotypering. Het startschot van dit hele project/traject What About Africa – Fatherhood Stories werd in december 2020 gegeven, via livestream vanuit ARSENAAL/LAZARUS. Nu blikken we samen met een groot publiek even terug. Welke verhalen hebben we samen ontdekt, welke noden formuleren vaders met een migratieachtergrond en hoe kunnen we voor een beter vangnet zorgen? 

Een storytelling avond met verschillende sleutelfiguren (jong en oud), meestal vanuit de Afrikaanse diaspora, over brede maatschappelijke thema’s. Telkens met de link naar het moederland en de lokale context. Met professionele inzichten over hoe we als samenleving kijken naar de rol van de vader en/of vaderfiguur in onze huidige generatie.  

---

Waka Waka Generation werd in 2008 opgericht door een groep Mechelse jongeren met roots in Sub-Sahara Afrikaanse landen. Een groep die moeilijk de weg vond naar het reguliere jeugdwerk en zo een aanbod op maat ontwikkelde voor de Mechelse jeugd. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een organisatie die socioculturele activiteiten rond identiteit organiseert, gericht op jongeren met Afrikaanse roots.

  • in samenwerking met ARSENAAL/LAZARUS, Waka Waka Generation, Stad Mechelen en ROOTS

Data en tickets

vr 11.03.22 | 19:00
ARSENAAL/LAZARUS Mechelen