Gerardo Salinas werd geboren in Buenos Aires, Argentinië, waar hij literatuur studeerde aan de Universiteit van Buenos Aires. Later werkte hij als redacteur en eindredacteur mee aan verschillende projecten en publicaties. Hij nam actief deel aan de strijd en rechtszaken tegen de laatste Argentijnse dictatuur en publiceerde – 1 (2010, gedichten en essays) en El Cañón de Vladivostok (2012, roman) voor Editorial Clase Turista. 

Sinds 2002 is hij actief in het artistieke veld in België, waar hij sociaal-cultureel werk studeerde (KHL). 

Hij werkte mee aan CORDOBA, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om mensen met diverse culturele achtergrond te werk te stellen op stafniveau in culturele organisaties en specialiseerde zich in coöperatief werken en veranderingsprocessen binnen organisaties. Zo creëerde hij initiatieven als Dialectica (leertraject voor instellingen en middenveldorganisaties), Murga Traject (netwerk van wijkgebonden straatgezelschappen), MAF (Mestizo Arts Festival), WIPCOOP (Work In Progress COÖPeratie) en PRÓXIMAMENTE (coöperatief platform van artiesten en organisaties uit Latijns-Amerika en diaspora). Met behulp van concepten als nieuwe stedelijkheid (2007), Sociale Technologieën (2007) en Stadsdramaturgie (2011) ontwikkelde hij zijn eigen instrumentarium om zijn praktijk te definiëren en te ontwikkelen.

Als dramaturg was hij mede verantwoordelijk voor o.a. Dear WinnieL’Homme de La ManchaWho’s Tupac?Drarrie In De Nachen Vaderlandloos. Daarnaast ontwikkelde hij installaties, tentoonstellingen en performances rond immateriëel erfgoed zoals het Altaar van Antwerpen (MAS, sinds 2012 tot nu), MURAL(2015), PLAYLIST (2020), MAPping (Mechelen, Antwerpen en Brussel) en Colección (2021). Hij werkte in het verleden voor cultuurhuis de Warande, filmfestival Open Doek, Arenbergschouwburg en Mestizo Arts Festival. Op dit moment maakt hij deel uit van de artistieke staf van KVS als stadsdramaturg.

In het seizoen 2021-2022 werkte Gerardo mee aan Vaderlandloos, een creatie van Jr.cE.sA.r, ARSENAAL en KVS. Deze productie werd in 2022 geselecteerd voor het TheaterFestival en is ook te zien op TAZ#2022. Daarna reist Vaderlandloos door Vlaanderen en Wallonië.

Producties van Gerardo Salinas