Ondanks de trotse ontvangst van een Ultima (prijs van de Vlaamse overheid voor lokaal cultuurbeleid) in februari, bleek 2020 ook voor De Grond der Dingen een ernstige spelbreker voor de concretisering en realisatie van het project. Anderzijds liet de noodgedwongen vertraging ons toe te intensifiëren en te verdiepen: de grond der dingen dus!

Wie in Mechelen op zaterdag naar de markt gaat, kan er vaak groepjes mensen ontwaren die van gedachten wisselen over de mogelijke toekomst van hun gedeelde stad. Een heuse ‘De Grond der Dingen-gemeenschap’ die elkaar leerde kennen tijdens de vele (75) activiteiten van de expo The Neverending Park (in het Museum Hof van Busleyden) en die sindsdien vaker van gedachten wisselt over de mogelijkheden in hun stad. Een groeiend netwerk van mensen die de kracht van hun burgerschap meer dan voordien in waarde voelen toenemen. Wij geloven dat deze groep een sterke motor kan zijn van nog veel meer mensen die mee de gedeelde stad willen realiseren.

Uit de debatten en gesprekken in The Neverending Park leerden we vooral dat alles (en iedereen) met elkaar verbonden is. Om te vermijden dat we uiteindelijk zouden gaan stemmen voor ‘de beste voorstellen’ om te realiseren op de beloofde grond, verkozen we om in te zetten op het menselijk kapitaal van de indieners die ‘all the way’ betrokken waren. De kracht van deze verbondenheid vertaalde zich in clusters van ideeën die projecten en mensen samenbrengen in complexe maar haalbare gehelen die de stedelijke realiteit weerspiegelen. 

Bij de slotonderhandeling in september werden de clusters, samen met indieners en onder begeleiding van een Deep Democracy-team, verfijnd en werden algemene leerinzichten geformuleerd  en overhandigd aan het stadsbestuur.

Ondertussen lopen er gesprekken met verscheidene kabinetten en administraties om de opstart voor te bereiden van de volgende fase. Clusterwerktafels met indieners en experten starten in aanwezigheid van de betrokken schepenen zodra corona het toelaat.

Het is een delicate oefening om de werking van een goed functionerende stad en het engagement van burgers in wisselwerking te krijgen. Toch zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat de stad van de toekomst, nog veel meer dan nu het geval is, zal vormgegeven worden door haar burgers. Het lijkt ons zonder twijfel een enorme en noodzakelijke verrijking voor de dynamiek van een democratie en de werking van de politiek in het algemeen. Wederzijds begrip en samen doen zorgt voor ruimte voor de letterlijke en figuurlijke gedeelde grond. Of zoals een essay van Arie Lengkeek en Maurice Specht het verwoorden: ‘Laten we woekerruimte creëren die nodig is om te ver-ge-meen-schap-pe-lijk-en’.

---

Meer info: De Grond der Dingen en The Neverending Park

In de pers